برای مطبوعات

در اینجا یادداشت‌هایی گردهم آورده شده‌اند که رضا، برگرفته از تجربیات عملی برای چاپ در نشریات، جراید و مطبوعات نوشته است.
«دیرپای‌گرایی: راهکار توسعه‌ی پایدار فردی، اجتماعی و اقتصادی» یادداشت رضا غیابی در همشهری
1398-02-09

«دیرپای‌گرایی: راهکار توسعه‌ی پایدار فردی، اجتماعی و اقتصادی» یادداشت رضا غیابی در همشهری

یادداشت رضا غیابی در روزنامه همشهری با عنوان «دیرپای‌گرایی: راهکار توسعه‌ی پایدار فردی، اجتماعی و اقتصادی» در ادامه آمده است. این یادداشت در اردیبهشت ۱۳۹۸ به چاپ رسیده است. از گفتگوهایی که سال گذشته با برخی از مدیران ارشد شرکت‌های بخش‌ خصوصی، غیر دولتی و…
Read More
«کارآفرینی مخصوص چه قشری است؟» یادداشت رضا غیابی در اقتصاد نیوز
1393-12-26

«کارآفرینی مخصوص چه قشری است؟» یادداشت رضا غیابی در اقتصاد نیوز

«کارآفرینی مخصوص چه قشری است؟» یادداشت رضا غیابی در اقتصاد نیوز
Read More