مجله تجارت فردا از رضا در مورد TED و TEDx سوال کرد
1393-10-06

مجله تجارت فردا از رضا در مورد TED و TEDx سوال کرد

مجله تجارت فردا در مورد داستان TED  رضا غیابی و همچنین اطلاعات بیشتر از TED ، TEDx و TEDxTehran با رضا غیابی مصاحبه کرده است. مقاله کامل را در اینجا بخوانید: تجارت فردا ، 114 : دانلود
یبشتر بخوانید
رویدادی برای گسترش ایده‌های ارزشمند «گفت‌وگوی تجارت فردا با رضا غیابی برگزارکننده تداکس تهـران»
1393-10-06

رویدادی برای گسترش ایده‌های ارزشمند «گفت‌وگوی تجارت فردا با رضا غیابی برگزارکننده تداکس تهـران»

رویدادی برای گسترش ایده‌های ارزشمند «گفت‌وگوی تجارت فردا با رضا غیابی برگزارکننده تداکس تهـران»
یبشتر بخوانید