حرفه‌ای باشیم. برای همه فرصت وجود دارد!
1393-12-06

حرفه‌ای باشیم. برای همه فرصت وجود دارد!

شاید بارها برایتان پیش آمده باشد که از دست همکاران، دوستان ، شرکاء و دیگر افرادی که در محیط کار با آنان سروکار دارید رنجیده باشید. علت این رنجیدگی چیست؟ علت آن هر چه که باشد، ریشه در غیر حرفه ای بودن روابط دارد. می‌پرسید…
یبشتر بخوانید