پادکست کاریا میزبان رضا غیابی بود
1394-06-06

پادکست کاریا میزبان رضا غیابی بود

پادکست کاریا از حمیدرضا احمدی و هادی فرنود میزبان رضا غیابی بود تا درباره کارآفرینی صحبت کند. قسمت کامل را اینجا بشنوید:
یبشتر بخوانید
رضا غیابی در Startup Neuroweekend
1394-06-04

رضا غیابی در Startup Neuroweekend

رضا غیابی در Startup Weekend Neuroscience در مورد کارآفرینی و مهارت های تیم سازی صحبت کرد.
یبشتر بخوانید
رضا غیابی در رادیو ملی ایران
1394-06-03

رضا غیابی در رادیو ملی ایران

رضا غیابی در رادیو ملی ایران درباره اینکه چرا ناشران باید از رادیو فرهنگ در دنیای دیجیتال استفاده کنند ، اظهار نظر نمود.
یبشتر بخوانید