صحبت های رضا غیابی در صفحه Humans of Tehran
1394-07-08

صحبت های رضا غیابی در صفحه Humans of Tehran

فیسبوک Humans of Tehran بخشی را به صحبت ها و گفتگوی رضا اختصاص داد. من فرصتهای شغلی را برای افراد و سازمانها ایجاد می کنم. آنچه که من همیشه در مورد آن کنجکاو هستم ، میزان “اعتمادی” است که مردم برای دیگران قائل هستند. اعتماد…
یبشتر بخوانید