رضا غیابی میزبان نشست “شناخت ایران” در TEDxCannes بود
1394-12-03

رضا غیابی میزبان نشست “شناخت ایران” در TEDxCannes بود

غیابی در جلسه ای با عنوان “شناخت ایران واقعی” در بخشی از رویداد TEDxCannes ،  در مورد اوضاع و پتانسیل های اجتماعی و اقتصادی در ایران صحبت نمود .
یبشتر بخوانید