رضا غیابی در راه اندازی نرم موسسه HUS
1395-06-03

رضا غیابی در راه اندازی نرم موسسه HUS

رضا غیابی در اتاق فکر مستقر در لیختن اشتاین ، HUS.institute  درباره فرصت ها و پتانسیل های تجارت با ایران صحبت کرد. HUS یک اتاق فکر است که می تواند تحول اقتصاد قدیمی را به دوران مدرن دیجیتال کشف کند. ما تصمیم گیرندگان کاروانی را…
یبشتر بخوانید
داستان های صوتی انجیر و به میزبان رضا غیابی بود
1395-05-21

داستان های صوتی انجیر و به میزبان رضا غیابی بود

پادکست انجیر و به برای یک قسمت کامل میزبان رضا غیابی بود. آزیتا هوشیار و رضا در مورد همه چیز اما استارتاپ ها صحبت می کنند! قسمت کامل را اینجا بشنوید:
یبشتر بخوانید