رضا غیابی در کنفرانس 5G تهران
1395-07-30

رضا غیابی در کنفرانس 5G تهران

غیابی در اولین کنفرانس 5G تهران در مورد اهمیت همکاری بین همه افراد در بخش ICT صحبت کرد. پوشش گفتگوی ایسنا را در اینجا مشاهده کنید.
یبشتر بخوانید