رضا غیابی در Seedstars Swiss 2016
1396-01-24

رضا غیابی در Seedstars Swiss 2016

رضا غیابی در Seedtars Swiss 2016 در شهر لوزان مربیان استارتاپ های منطقه MENA بود. 84٪ از جمعیت جهان در بازارهای نوظهور واقع شده اند. طبیعتاً ، برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار (SDG) برای سال 2030 که توسط سازمان ملل تعریف شده است ،…
یبشتر بخوانید