رضا غیابی در شتاب دهنده شتاب
1396-03-04

رضا غیابی در شتاب دهنده شتاب

غیابی در افتتاحیه شتاب دهنده شتاب صحبت کرد. صحبت را بصورت آنلاین مشاهده کنید:  
یبشتر بخوانید
رضا غیابی در بانی رشت
1396-02-20

رضا غیابی در بانی رشت

غیابی به شهر رشت و برنامه بانی رشت می رود تا در آنجا با اکوسیستم استارتاپ دیدار کند. مرجع اخبار را در اینجا مشاهده کنید. صحبت های رضا را به صورت آنلاین اینجا مشاهده کنید:
یبشتر بخوانید