اکوسیستم استارتاپی ایران: فرصت، تهدید، ضعف و قوت
1396-03-18

اکوسیستم استارتاپی ایران: فرصت، تهدید، ضعف و قوت

فرصت چند روزه تعطیلات تقویمی، زمانی برای تأمل بر حوزه مورد علاقه ام (اکوسیستم استارتاپی ایران) به وجود آورد که حاصل آن را — کمی منظم شده، با شما در میان میگذارم. اما قبل از آن اجازه دهید تا مقداری به بررسی اینکه کجای کار…
یبشتر بخوانید