رضا غیابی در Startup Weekend Fashion
1396-05-25

رضا غیابی در Startup Weekend Fashion

غیابی در Startup Weekend Fashion سخنرانی و مربیگری کرد. نظرات رضا درباره این رویداد را اینجا بخوانید.
یبشتر بخوانید