صبحانه فرصت آفرین برترین برگزارکننده‌های رویدادهای نوآورانه در تهران را گردهم آورد
1397-02-28

صبحانه فرصت آفرین برترین برگزارکننده‌های رویدادهای نوآورانه در تهران را گردهم آورد

رویداد خصوصی هفتمین صبحانه‌ی فرصت‌آفرین در دفتر رضا غیابی برگزار شد و جامعه سازندگان نوآور را جمع نمود. در این برنامه، جمعی از سازندگان جامعه نوآوری دست‌چین شده و به این رویداد دعوت شدند. از برگزارکننده صبح خلاق تهران گرفته تا بنیانگذاران TechRasa  و برگزارکننده…
یبشتر بخوانید