دومین رویداد «یاران فرصت‌ آفرین»
1397-09-01

دومین رویداد «یاران فرصت‌ آفرین»

دومین گردهمایی دنبال کنندگان شبکه های اجتماعی رضا امروز در مرکز شهر تهران اتفاق افتاد. موضوع این جلسه “تاب آوری” بود و 100 درصد این رویداد را توسط خود اعضا سازماندهی شد.
یبشتر بخوانید