مصاحبه مجله حرفه هنرمند با رضا غیابی
1398-08-06

مصاحبه مجله حرفه هنرمند با رضا غیابی

مجله حرفه هنرمند بخشی از مصاحبه سحر مکتبی با رضا غیابی را با موضوع “ایجاد جامعه” و چگونگی نیاز ما به آن در دنیای امروز منتشر کرد. مقاله را اینجا بخوانید:
یبشتر بخوانید
ایونت: گفتگوی استودیو مدام با رضا غیابی در ماهنامه هنر و تجربه
1398-08-06

ایونت: گفتگوی استودیو مدام با رضا غیابی در ماهنامه هنر و تجربه

ایونت: گفتگوی استودیو مدام با رضا غیابی در ماهنامه هنر و تجربه
یبشتر بخوانید
مصاحبه با رضا غیابی در مجله جستارهای شهری
1398-07-30

مصاحبه با رضا غیابی در مجله جستارهای شهری

مجله جستارهای شهرسازی با رضا غیابی مصاحبه کرد. این مصاحبه به چگونگی وقایع و جوامع برای ایجاد تغییر و خلاقیت در یک شهر متمرکز بود. در زیر می توانید مقاله مصاحبه را که اخیراً منتشر شده است بارگیری کنید.
یبشتر بخوانید
«شهر و رویـداد به مثابـه‌ی رسانـه»: گفتگوی رضا غیابی با جستارهای شهرسازی
1398-07-30

«شهر و رویـداد به مثابـه‌ی رسانـه»: گفتگوی رضا غیابی با جستارهای شهرسازی

«شهر و رویـداد به مثابـه‌ی رسانـه»: گفتگوی رضا غیابی با جستارهای شهرسازی
یبشتر بخوانید