رضا غیابی به عنوان راهنما به شتاب دهنده رویش کمک کرد
1396-09-04

رضا غیابی به عنوان راهنما به شتاب دهنده رویش کمک کرد

غیابی در تاریخ 12 آذر 1396 به  شتاب دهنده رویش راهنمایی داد. گزارش کامل را در وب سایت رویش بخوانید .
Read More
موسسه فرصت آفرین از اولین نمایشگاه سفر تهران حمایت کرد
1396-09-01

موسسه فرصت آفرین از اولین نمایشگاه سفر تهران حمایت کرد

اولین نمایشگاه سفر تهران با حضورعاشقان سفر و دارندگان رکورد سفر از سراسر جهان برگزار شد. موسسه فرصت آفرین از برگزاری نمایشگاه سفر تهران حمایت کرد. نمایشگاه سفر تهران یک رویداد چندرسانه ای الهام بخش بود که در 2و 3 آذر 1396 در پردیس ملت…
Read More
یک صبحانه دیگر در موسسه فرصت آفرین برگزار شد
1396-08-25

یک صبحانه دیگر در موسسه فرصت آفرین برگزار شد

امروز سومین صبحانه خصوصی موسسه فرصت آفرین بود که  در دفتر غیابی برگزار گردید. موضوع بحث با الهام از مقاله ای از نشریه‌ی اروپایی دیپلماتیک و با عنوان “روشی که ما سیاره خود را اداره می کنیم” بود.  این رویداد در یک بحث خصوصی و…
Read More