نهمین رویداد «یاران فرصت آفرین»

نهمین رویداد یاران فرصت آفرین

نهمین رویداد یاران فرصت آفرین، در تاریخ پنجشنبه ۲۸ دی ۱۴۰۲، برگزار گردید. در این گردهمایی موضوعات عمل‌ورزی، نیک‌بینی و نخبه‌اندیشی مطرح شد.