رضا غیابی در TEDBlog به صورت شاخص معرفی گردید
1393-08-29

رضا غیابی در TEDBlog به صورت شاخص معرفی گردید

بکی چونگ مقاله ای در TEDBlog در مورد با رضا غیابی نوشت ، در مورد اینکه چگونه مدل مشاوره TEDxTehran به رشد TEDx در ایران کمک می کند: Ghiabi’s TED journey started when he first stumbled across the talk, “The Paradox of Choice” by Barry…
یبشتر بخوانید