چگونه وقتی عبارت «ساخت ایران» حس خوبی نمی‌دهد، از تولید ملی حمایت کنیم؟
1395-01-10

چگونه وقتی عبارت «ساخت ایران» حس خوبی نمی‌دهد، از تولید ملی حمایت کنیم؟

امروز که هشتم فروردین و یکی از معدود روزهایی است که تهرانی‌های صبور بالاخره سعادت پیدا می‌کنند شهرشان را آن‌گونه که هست، و بدون ترافیک ببینید، در حال رانندگی در اتوبان مدرس بودم که یکی از بیلبوردهای اتوبان توجه من را به خودش جلب کرد.…
یبشتر بخوانید