رضا غیابی افکار خود را با معاون رئیس جمهور در میان گذاشت
1396-05-03

رضا غیابی افکار خود را با معاون رئیس جمهور در میان گذاشت

غیابی درباره نقش دولت در اکوسیستم استارتاپ در مقابل معاون رئیس جمهور ایران ، دکتر سورنا ستاری اظهار نظر کرد. قسمتهایی از نظرات را اینجا ببینید:
یبشتر بخوانید
مصاحبه رضا غیابی با Innotalks در Elecomp 2017
1396-04-30

مصاحبه رضا غیابی با Innotalks در Elecomp 2017

Innotalks با غیابی در نمایشگاه بین المللی الکترونیک ، کامپیوتر و amp و تجارت الکترونیک مصاحبه کرد.. قسمت کامل را در اینجا و یا بخشهایی از مصاحبه را می توانید در ادامه مشاهده کنید:
یبشتر بخوانید