«هوشمنـدی؛ راهی به سوی توسعـه»: گفتگوی دکتر هومن تصدیقی و رضا غیابی در آگاهان املاک
1397-04-04

«هوشمنـدی؛ راهی به سوی توسعـه»: گفتگوی دکتر هومن تصدیقی و رضا غیابی در آگاهان املاک

«هوشمنـدی؛ راهی به سوی توسعـه»: گفتگوی دکتر هومن تصدیقی و رضا غیابی در آگاهان املاک
یبشتر بخوانید
رضا غیابی در Wirtschaftsjunioren  تهران: چرا ما کار می کنیم؟
1397-04-02

رضا غیابی در Wirtschaftsjunioren تهران: چرا ما کار می کنیم؟

در تاریخ 29 خرداد ، رضا در مورد “منطق کاذب” برای باشگاه حرفه ای جوان (Wirtschaftsjunioren) اتاق بازرگانی ایران و آلمان در تهران صحبت کرد و موضوع اصلی صحبت پیرامون این سوال بود: چرا ما کار می کنیم ؟  مدیریت، مبنای نادرستی را به عنوان…
یبشتر بخوانید