گفتگوی رضا غیابی با بنیانگذار پویش افرا
1399-08-24

گفتگوی رضا غیابی با بنیانگذار پویش افرا

گفتگویی که در ادامه آمده است در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۹ و به دعوت پویش افرا انجام شد که نسخه ویدیویی آن نیز در متن آمده است. مجری: می­خواهم بدانم که آیا در حوزه معنا خودتون مطالعه داشتید و به ضرورتش وقوف دارید؟ مهمان: بله…
یبشتر بخوانید