سال نگرانی

جامعه ایران سال ۱۴۰۲ را چگونه به پایان رساند؟ بازبینی آنچه در طول یک سال از سر می‌گذرد، خاصیت یک جامعه‌ی بیدار است

زیر ساخت های نوآوری ایران | رضا غیابی در برنامه بی‌سیم شبکه نسیم

رضا غیابی در شبکه نسیم

رضا غیابی در برنامه بی‌سیم شبکه نسیم، با آرش سروری مصاحبه‌ای داشت که حول موضوع «زیر ساخت های نوآوری و پدیده‌های نوظهور» می‌چرخید. در ابتدای مصاحبه تعریف جامعی از زیرساخت های نوآوری در سطح بین‌المللی ارائه شد؛ همچنین در ادامه به صورت اختصاصی، وضعیت این زیر ساخت‌ها در ایران مورد بررسی قرار گرفت.اگر به حوزه […]

مأموریت غیرممکن

دستورالعمل سازمان سیا برای خرابکاری

از بررسی ترجمه یک سند سازمان سیا، متوجه الگوی خرابکاری در ایران کشور می‌شویم. آیا این ممکن است؟ آیا علت بروکراسی کشنده ایران خرابکاری‌ست؟